Nguyễn Thị Huyền – Cầu giấy

//Nguyễn Thị Huyền – Cầu giấy

Điều khiến tôi thích nhất khi làm việc với Thuận Phong Express là hàng hóa của tôi luôn được đóng kiện rất cẩn thận, vì vậy hàng không bị xảy ra trường hợp hỏng hay ẩm như khi tôi nhập ở những chỗ khác. Rất tốt

Nguyễn Thị Huyền – Cầu giấy

Chủ cửa hàngxedap24h