TẠO ĐƠN KÝ GỬI

Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin để thuận lợi cho quá trình thông quan và phân loại hàng hóa. Thông tin thiếu hoặc không chính xác công ty sẽ lưu tại khu vực hàng hóa chưa phân loại của công ty và tính phí lưu kho. Kể từ ngày 17/10/2015, GDTQ điều chỉnh lại chính sách vận chuyển đối với hàng ký gửi. Theo đó, GDTQ sẽ loại bỏ hoàn toàn phí bảo hiểm đối với hàng ký gửi và sẽ đền bù gấp 3 lần phí vận chuyển nếu xảy ra sự cố mất mát hàng hóa.

Tạo đơn ký gửi
1 THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
2 THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN
3 HÌNH THỨC THANH TOÁN
4 THÔNG TIN HÀNG KÝ GỬI