CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

/CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

Quý khách có thể đặt hàng theo 3 cách:

  • Cách 2: Đặt hàng thông qua mẫu đơn đặt hàng:
    – Bước 1: Truy cập link Đặt hàng bằng mẫu đơn đặt hàng
    – Bước 2: Tải file đặt hàng
    – Bước 3: Hoàn thiện thông tin trong mẫu file đặt hàng
    – Bước 4: Tải file đặt hàng lên web và hoàn thiện thông tin của bạn
  • Cách 3: Gửi file đặt hàng đến địa chỉ mail: dathang.thuanphong@gmail.com

Chúc các bạn mua sắm vui vẻ và thành công!