Travel

/Travel
people-in-warehouse-with-inventory

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng đối với Sales trong ngành Logistics

Nếu theo tiêu chí phân vùng nhiệm vụ thì Logistics Sales hiện có:

  1. Sales FCL: đối tượng chủ yếu các cty xuất nhập khẩu (XNK)
  2. Sales LCL: Các cty XNK, các cá nhân có hàng gửi đi, nhập về từ nước ngoài và các FCL forwader (fwd)
  3. Sales Overseas: (cái này cao siêu hơn à nha): tìm kiếm các cty fwd nước ngoài để làm agent handle hàng cho họ –